Instalace SL 8 GIT (Master 22.5.2021).

Aktivovaný vývojový režim.
Test motivu "Basic Motive"

Informace o motivu: pouze testovací
Motiv typu "BLOG". V základu v tomto motivu pro test jsem vytvořil 5 layoutů. Jsou volitelné v administraci systému.

  • 1. Výchozí. Obsahuje 3 sloupce. 2 postranní pro boxy a prostřední obsahový. Při reponsivním vyobrazení se zobrazují "nad" obsahovým sloupcem. Nejsou však zavedený v souboru plugin.json. Po zapsání jsou funkční a aktivovatelné v administraci systému. Tyto sloupce pro boxy výchozího layoutu jsem pro systém ponechal v latentním stavu, ikdyž zápis do výchozího layoutu jsem zavedl. Při potřebě je možné zavést levý nebo pravý sloupec nebo oba najednou díky zápisu, tedy malému zásahu, v plugin.json.
  • 2. column_left. V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze levý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "nad" obsahovým sloupcem.
  • 3. column_left_cb. (column bottom) - V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze levý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "pod" obsahovým sloupcem.
  • 4. column_right. V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze pravý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "nad" obsahovým sloupcem.
  • 5. column_right_cb. (column bottom) - V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze pravý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "pod" obsahovým sloupcem.

Postranní sloupce jsou nastylovány tak, aby při deaktivaci v administraci systému, po nich nezůstalo prázdné místo. Při deaktivaci sloupců se obsahový sloupec načte v plné velikosti výchozího rozměru webu.

8.0.0 GIT
310ms
2.3MB
7
SQL log
# Time Trace SQL
1 16ms show SELECT var,val,constant FROM git6_setting WHERE preload=1 AND web=1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(380): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(152): Sunlight\Core::initSettings()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(18): Sunlight\Core::init()
#7 {main}
2 11ms show SELECT * FROM git6_user_group WHERE id=2
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(127): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(709): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(158): Sunlight\Core::initSession()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(18): Sunlight\Core::init()
#8 {main}
3 17ms show SELECT page.* FROM git6_page AS page WHERE page.type!=4 AND page.id='1' LIMIT 1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(127): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/PageManager.php(78): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/action/page.php(15): Sunlight\Page\PageManager::find()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(161): require('/home/users/cx/...')
#8 {main}
4 1ms show SELECT slug FROM git6_page WHERE id=1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(127): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Router.php(131): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/action/page.php(22): Sunlight\Router::page()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(161): require('/home/users/cx/...')
#8 {main}
5 16ms show SELECT id,title,content,slot,page_ids,page_children,class FROM git6_box WHERE template='Basic-Motive' AND layout='default' AND visible=1 AND public=1 AND level <= 0 ORDER BY ord
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Plugin/TemplatePlugin.php(182): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(203): Sunlight\Plugin\TemplatePlugin->getBoxes()
#6 {main}
6 2ms show SELECT r.id,r.node_parent,r.node_level,r.node_depth,r.title,r.slug,r.type,r.type_idt,r.ord,r.visible,r.public,r.level,r.link_url,r.link_new_window FROM `git6_page` r WHERE r.node_level=0 AND (r.`node_depth`>0 OR (r.visible=1 AND r.type!=4 AND r.level<=0 AND (r.node_level!=0 OR r.ord>=1 AND r.ord<=6)))
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(313): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(65): Sunlight\Database\TreeReader->loadTree()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/PageManager.php(358): Sunlight\Database\TreeReader->getTree()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Template.php(309): Sunlight\Page\PageManager::getRootPages()
#8 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/Basic-Motive/layouts/default.php(48): Sunlight\Template::menu()
#9 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(219): require('/home/users/cx/...')
#10 {main}
7 1ms show SELECT r.id,r.node_parent,r.node_level,r.node_depth,r.title,r.slug,r.type,r.type_idt,r.ord,r.visible,r.public,r.level,r.link_url,r.link_new_window FROM `git6_page` r WHERE r.node_level=0 AND (r.`node_depth`>0 OR (r.visible=1 AND r.type!=4 AND r.level<=0 AND (r.node_level!=0 OR r.ord>=1 AND r.ord<=6)))
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/DevkitPlugin.php(76): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(70): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(107): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(313): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(65): Sunlight\Database\TreeReader->loadTree()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/PageManager.php(358): Sunlight\Database\TreeReader->getTree()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Template.php(309): Sunlight\Page\PageManager::getRootPages()
#8 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/Basic-Motive/layouts/default.php(56): Sunlight\Template::menu()
#9 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(219): require('/home/users/cx/...')
#10 {main}
37
Extend event log
Event Count Args
plugins.ready 1 -
db.query 7 (string) sql
db.query.after 7 (string) sql, (mysqli_result) result, (NULL) exception
core.settings 1 (array) settings
user.auth.failure 1 (integer) error_code, (array) user, (array) group
user.privileges 1 (array) privileges
core.ready 1 -
tpl.switch 2 (Sunlight\Plugin\TemplatePlugin) template, (string) layout
link 40 (string) path, (boolean) absolute, (string) output
index.init 1 (array) index
index.plugin 1 (array) index, (array) segments
page.init 1 -
page.find.index 1 (string) value
page.all.before 1 (array) page, (string) script, (string) output
page.section.before 1 (array) page, (string) script, (string) output
page.section.content.before 1 (array) page, (string) output
page.section.content.after 1 (array) page, (string) output
page.section.after 1 (array) page, (string) output
page.all.after 1 (array) page, (string) output
index.prepare 1 (array) index
index.ready 1 (array) index
index.template 1 (string) path, (array) boxes
tpl.title 1 (boolean) head, (string) output
core.javascript 1 (array) variables
tpl.head.meta 1 (string) output
tpl.head 1 (string) meta, (array) css, (array) js, (string) css_before, (string) css_after, (string) js_before, (string) js_after
tpl.body_tag 1 (string) output
tpl.usermenu 1 (array) items, (string) output
tpl.usermenu.start 1 (string) output
tpl.usermenu.end 1 (string) output
page.menu_columns 2 (array) extra_columns
page.tree_columns 2 (array) extra_columns
tpl.menu.item 10 (string) type, (array) page, (array) classes, (NULL) url, (string) attrs, (string) output
tpl.boxes 2 (string) slot, (array) boxes, (array) overrides, (string) output
tpl.backlink 1 (NULL) backlink, (string) output
tpl.content 1 (string) content
tpl.end 1 (string) output
Event listeners
Event Listener
* object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "*" public [callback] => array[2] public [priority] => 10000 }
cron.maintenance object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "cron.maintenance" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
db.query object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "db.query" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
db.query.after object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "db.query.after" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
localization.missing object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "localization.missing" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
mail.send object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "mail.send" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
tpl.end object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "tpl.end" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
tpl.head object(Kuria\Event\EventListener) { public [event] => "tpl.head" public [callback] => array[2] public [priority] => 0 }
0
Dumped values
Location Value
None
GET
×
+