Instalace SL 8 GIT.

Aktivovaný vývojový režim.
Test motivu "minimalistic"

Informace o motivu: pouze testovací
Motiv typu "BLOG". V základu v tomto motivu pro test jsem vytvořil 5 layoutů. Jsou volitelné v administraci systému.

  • 1. Výchozí. Obsahuje 3 sloupce. 2 postranní pro boxy a prostřední obsahový. Při reponsivním vyobrazení se zobrazují "nad" obsahovým sloupcem. Nejsou však zavedený v souboru plugin.json. Po zapsání jsou funkční a aktivovatelné v administraci systému. Tyto sloupce pro boxy výchozího layoutu jsem pro systém ponechal v latentním stavu, ikdyž zápis do výchozího layoutu jsem zavedl. Při potřebě je možné zavést levý nebo pravý sloupec nebo oba najednou díky zápisu, tedy malému zásahu, v plugin.json.
  • 2. column_left. V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze levý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "nad" obsahovým sloupcem.
  • 3. column_left_cb. (column bottom) - V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze levý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "pod" obsahovým sloupcem.
  • 4. column_right. V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze pravý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "nad" obsahovým sloupcem.
  • 5. column_right_cb. (column bottom) - V layoutu jsou opět zapsány oba postranní sloupce, jen v souboru plugin.json je zavedený pouze pravý sloupec. Oba sloupce jsou nastylovány tak, aby se při responsivním zobrazení načetli "pod" obsahovým sloupcem.

Postranní sloupce jsou nastylovány tak, aby při deaktivaci v administraci systému, po nich nezůstalo prázdné místo. Při deaktivaci sloupců se obsahový sloupec načte v plné velikosti výchozího rozměru webu.

8.0.0 GIT
375ms
2.6MB
7
SQL log
# Time Trace SQL
1 15ms show SELECT var,val FROM newsl8git_setting WHERE preload=1 AND web=1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Settings.php(24): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(322): Sunlight\Settings::init()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(134): Sunlight\Core::initSettings()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(21): Sunlight\Core::init()
#8 {main}
2 8ms show SELECT * FROM newsl8git_user_group WHERE id=2
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(122): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/User.php(282): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/User.php(124): Sunlight\User::authenticate()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(482): Sunlight\User::init()
#8 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Core.php(140): Sunlight\Core::initSession()
#9 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(21): Sunlight\Core::init()
#10 {main}
3 17ms show SELECT page.* FROM newsl8git_page AS page WHERE page.type!=4 AND page.id=1 LIMIT 1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(122): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/Page.php(175): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/action/page.php(14): Sunlight\Page\Page::find()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(117): require('/home/users/cx/...')
#8 {main}
4 1ms show SELECT slug FROM newsl8git_page WHERE id=1
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(122): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Router.php(88): Sunlight\Database\Database::queryRow()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/action/page.php(22): Sunlight\Router::page()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(117): require('/home/users/cx/...')
#8 {main}
5 9ms show SELECT id,title,content,slot,page_ids,page_children,class FROM newsl8git_box WHERE template='minimalistic' AND layout='landing' AND visible=1 AND public=1 AND level <= 0 ORDER BY ord
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Plugin/TemplatePlugin.php(155): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(143): Sunlight\Plugin\TemplatePlugin->getBoxes()
#6 {main}
6 1ms show SELECT r.id,r.node_parent,r.node_level,r.node_depth,r.title,r.slug,r.type,r.type_idt,r.ord,r.visible,r.public,r.level,r.link_url,r.link_new_window FROM newsl8git_page r WHERE r.node_level=0 AND (r.`node_depth`>0 OR (r.visible=1 AND r.type!=4 AND r.level<=0 AND (r.node_level!=0 OR r.ord>=1 AND r.ord<=6)))
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(299): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(58): Sunlight\Database\TreeReader->loadTree()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/Page.php(437): Sunlight\Database\TreeReader->getTree()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Template.php(288): Sunlight\Page\Page::getRootPages()
#8 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/minimalistic/layouts/include/header.php(53): Sunlight\Template::menu()
#9 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/minimalistic/layouts/landing.php(7): require('/home/users/cx/...')
#10 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(154): require('/home/users/cx/...')
#11 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/functions.php(13): {closure}()
#12 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(158): _buffer()
#13 {main}
7 1ms show SELECT r.id,r.node_parent,r.node_level,r.node_depth,r.title,r.slug,r.type,r.type_idt,r.ord,r.visible,r.public,r.level,r.link_url,r.link_new_window FROM newsl8git_page r WHERE r.node_level=0 AND (r.`node_depth`>0 OR (r.visible=1 AND r.type!=4 AND r.level<=0 AND (r.node_level!=0 OR r.ord>=1 AND r.ord<=6)))
#0 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(67): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log()
#1 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost()
#2 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Extend.php(52): Kuria\Event\EventEmitter->emit()
#3 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/Database.php(109): Sunlight\Extend::call()
#4 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(299): Sunlight\Database\Database::query()
#5 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Database/TreeReader.php(58): Sunlight\Database\TreeReader->loadTree()
#6 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Page/Page.php(437): Sunlight\Database\TreeReader->getTree()
#7 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/class/Template.php(288): Sunlight\Page\Page::getRootPages()
#8 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/minimalistic/layouts/include/header.php(61): Sunlight\Template::menu()
#9 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/plugins/templates/minimalistic/layouts/landing.php(7): require('/home/users/cx/...')
#10 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(154): require('/home/users/cx/...')
#11 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/system/functions.php(13): {closure}()
#12 /home/users/cx/sl-test.jednoduse.cz/web/index.php(158): _buffer()
#13 {main}
41
Extend event log
Event Count Args
plugins.ready 1 -
db.table 7 (string) name, (NULL) value
db.query 7 (string) sql
db.query.after 7 (string) sql
settings.init 1 -
user.privileges 1 (array) privileges
user.auth.failure 1 (integer) error_code
core.ready 1 -
cron.init 1 (array) tasks
index.init 1 (Sunlight\WebState) index
page.init 1 (Sunlight\WebState) index, (array) segments
page.find.index 1 (string) value
router.generate 38 (Kuria\Url\Url) url
tpl.change 1 (Sunlight\WebState) index
page.all.before 1 (array) page, (string) script, (string) output
page.section.before 1 (array) page, (string) script, (string) output
page.section.content.before 1 (array) page, (string) output
page.section.content.after 1 (array) page, (string) output
page.section.after 1 (array) page, (string) output
page.all.after 1 (array) page, (string) output
index.handle 1 (Sunlight\WebState) index
tpl.start 1 (Sunlight\WebState) index
tpl.ready 1 (Sunlight\WebState) index
tpl.title 1 (boolean) head, (string) output
core.javascript 1 (array) variables
tpl.head.meta 1 (string) output
tpl.head 1 (string) meta, (array) css, (array) js, (string) css_before, (string) css_after, (string) js_before, (string) js_after, (boolean) favicon
tpl.body.tag 1 (string) output
tpl.body.start 1 (string) output
tpl.usermenu 1 (array) items, (string) output
tpl.usermenu.start 1 (string) output
tpl.usermenu.end 1 (string) output
hcm.run.search 1 (string) name, (array) arg_list, (NULL) output
page.menu_columns 2 (array) extra_columns
page.tree_columns 2 (array) extra_columns
tpl.menu.item 12 (string) type, (array) page, (array) classes, (NULL) url, (string) attrs, (string) output
tpl.backlink 1 (NULL) backlink, (string) output
tpl.content 1 (string) content
tpl.links.before 1 (array) options, (string) output
tpl.links.after 1 (string) output
tpl.body.end 1 (string) output
Event listeners
Event Callback Priority
* SunlightExtend\Devkit\Component\EventLogger::log 10000
captcha.check.after SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onCaptchaCheckAfter 0
db.query SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onDbQuery 0
db.query.after SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onDbQueryPost 0
error_screen.end SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onErrorScreenEnd 0
error_screen.head SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onErrorScreenHead 0
image.lightbox SunlightExtend\Lightbox\LightboxPlugin::onLightbox 0
iplog.check SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onIpLogCheck 0
localization.missing SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onMissingLocalization 0
mail.send SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onMail 0
tpl.body.end SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onEnd 0
tpl.head SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onHead 0
0
Dumped values
Location Value
None
GET
×
+